جدول پخش شبکه‌هاشبکه های ایرانی

جدول پخش شبکه آی فیلم – iFILM 【امروز】+ فرکانس

آی‌فیلم، یک شبکه تلویزیونی ایرانی است که در سال ۱۳۹۰ با مدیریت محمدرضا حاتمی آغاز به کار کرد. این شبکه چهار کانال فارسی، عربی، انگلیسی و آی‌فیلم ۲ دارد که به ترتیب در ایران، خاورمیانه و شمال آفریقا، اروپا و آمریکای شمالی و جنوبی پخش می‌شوند.

هدف اصلی آی‌فیلم، پخش فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی برای مخاطبان جهانی است. این شبکه در طول روز، به صورت ۲۴ ساعته، برنامه‌های متنوعی را به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی پخش می‌کند.

مخاطبان مورد نظر آی‌فیلم، حدود ۳۰۰ میلیون نفر هستند. این شبکه در بسیاری از کشورهای عربی دفتر دارد و برنامه‌های آن توسط دوبلورهای کشورهای سوریه، لبنان و امارات متحده به زبان عربی برگردانده می‌شوند.

آی‌فیلم در سال ۱۳۹۵، مدیریت خود را به مهدی مجتهد سپرد. در سال ۱۴۰۱، مرتضی شمسی به عنوان مدیر جدید این شبکه منصوب شد.

در این مطلب از بیواکت، به بررسی جدول پخش شبکه آی فیلم خواهیم پرداخت.

 • جدول پخش شبکه آی فیلم پایان هر هفته بروزرسانی می‌شود.

زمان پخش روزانه شبکه ifilm شامل موارد زیر است:

(تاریخ: از 3 اسفند تا 9 اسفند ۱۴۰۲)

درصورت عدم نمایش کامل جدول به سمت چپ اسکرول کنید ⬅️

چهارشنبه 9 اسفند سه شنبه 8 اسفند دوشنبه 7 اسفند یکشنبه 6 اسفند شنبه 5 اسفند جمعه 4 اسفند پنجشنبه 3 اسفند
۰۰:۰۰ ۰۰:۰۰ ۰۰:۰۰ ۰۰:۰۰ ۰۰:۰۰ ۰۰:۰۰ ۰۰:۰۰
فرمان (۱۳۸۲) فرمان (۱۳۸۲) فرمان (۱۳۸۲) فرمان (۱۳۸۲) فرمان (۱۳۸۲) فرمان (۱۳۸۲) فرمان (۱۳۸۲)
۰۱:۰۰ ۰۱:۰۰ ۰۱:۰۰ ۰۱:۰۰ ۰۱:۰۰ ۰۱:۰۰ ۰۱:۰۰
لطفاً دور نزنیم (۱۳۸۸) لطفاً دور نزنیم (۱۳۸۸) لطفاً دور نزنیم (۱۳۸۸) لطفاً دور نزنیم (۱۳۸۸) لطفاً دور نزنیم (۱۳۸۸) لطفاً دور نزنیم (۱۳۸۸) لطفاً دور نزنیم (۱۳۸۸)
۰۲:۰۰ ۰۲:۰۰ ۰۲:۰۰ ۰۲:۰۰ ۰۲:۰۰ ۰۲:۰۰ ۰۲:۰۰
سایه همسایه (۱۳۶۴) سایه همسایه (۱۳۶۴) سایه همسایه (۱۳۶۴) سایه همسایه (۱۳۶۴) سایه همسایه (۱۳۶۴) سایه همسایه (۱۳۶۴) سایه همسایه (۱۳۶۴)
۰۳:۰۰ ۰۳:۰۰ ۰۳:۰۰ ۰۳:۰۰ ۰۳:۰۰ ۰۳:۰۰ ۰۳:۰۰
چهار چرخ (۱۳۹۰) چهار چرخ (۱۳۹۰) چهار چرخ (۱۳۹۰) چهار چرخ (۱۳۹۰) چهار چرخ (۱۳۹۰) چهار چرخ (۱۳۹۰) چهار چرخ (۱۳۹۰)
۰۴:۰۰ ۰۴:۰۰ ۰۴:۰۰ ۰۴:۰۰ ۰۴:۰۰ ۰۴:۰۰ ۰۴:۰۰
دلنوازان 1 (۱۳۸۸) دلنوازان 1 (۱۳۸۸) دلنوازان 1 (۱۳۸۸) دلنوازان 1 (۱۳۸۸) دلنوازان 1 (۱۳۸۸) دلنوازان 1 (۱۳۸۸) دلنوازان 1 (۱۳۸۸)
۰۵:۰۰ ۰۵:۰۰ ۰۵:۰۰ ۰۵:۰۰ ۰۵:۰۰ ۰۵:۰۰ ۰۵:۰۰
پایتخت ۲ (۱۳۹۲) پایتخت ۲ (۱۳۹۲) پایتخت ۲ (۱۳۹۲) پایتخت ۲ (۱۳۹۲) پایتخت ۲ (۱۳۹۲) پایتخت ۲ (۱۳۹۲) پایتخت ۲ (۱۳۹۲)
۰۶:۰۰ ۰۶:۰۰ ۰۶:۰۰ ۰۶:۰۰ ۰۶:۰۰ ۰۶:۰۰ ۰۶:۰۰
دلدادگان (۱۳۹۶) دلدادگان (۱۳۹۶) دلدادگان (۱۳۹۶) دلدادگان (۱۳۹۶) دلدادگان (۱۳۹۶) شاخ به شاخ (۱۳۹۳) دلدادگان (۱۳۹۶)
۰۸:۰۰ ۰۸:۰۰ ۰۸:۰۰ ۰۸:۰۰ ۰۸:۰۰ ۰۸:۰۰ ۰۸:۰۰
فرمان (۱۳۸۲) فرمان (۱۳۸۲) فرمان (۱۳۸۲) فرمان (۱۳۸۲) فرمان (۱۳۸۲) فرمان (۱۳۸۲) فرمان (۱۳۸۲)
۰۹:۰۰ ۰۹:۰۰ ۰۹:۰۰ ۰۹:۰۰ ۰۹:۰۰ ۰۹:۰۰ ۰۹:۰۰
لطفاً دور نزنیم (۱۳۸۸) لطفاً دور نزنیم (۱۳۸۸) لطفاً دور نزنیم (۱۳۸۸) لطفاً دور نزنیم (۱۳۸۸) لطفاً دور نزنیم (۱۳۸۸) لطفاً دور نزنیم (۱۳۸۸) لطفاً دور نزنیم (۱۳۸۸)
۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰
سایه همسایه (۱۳۶۴) سایه همسایه (۱۳۶۴) سایه همسایه (۱۳۶۴) سایه همسایه (۱۳۶۴) سایه همسایه (۱۳۶۴) سایه همسایه (۱۳۶۴) سایه همسایه (۱۳۶۴)
۱۱:۰۰ ۱۱:۰۰ ۱۱:۰۰ ۱۱:۰۰ ۱۱:۰۰ ۱۱:۰۰ ۱۱:۰۰
چهار چرخ (۱۳۹۰) چهار چرخ (۱۳۹۰) چهار چرخ (۱۳۹۰) چهار چرخ (۱۳۹۰) چهار چرخ (۱۳۹۰) چهار چرخ (۱۳۹۰) چهار چرخ (۱۳۹۰)
۱۲:۰۰ ۱۲:۰۰ ۱۲:۰۰ ۱۲:۰۰ ۱۲:۰۰ ۱۲:۰۰ ۱۲:۰۰
دلنوازان 1 (۱۳۸۸) دلنوازان 1 (۱۳۸۸) دلنوازان 1 (۱۳۸۸) دلنوازان 1 (۱۳۸۸) دلنوازان 1 (۱۳۸۸) دلنوازان 1 (۱۳۸۸) دلنوازان 1 (۱۳۸۸)
۱۳:۰۰ ۱۳:۰۰ ۱۳:۰۰ ۱۳:۰۰ ۱۳:۰۰ ۱۳:۰۰ ۱۳:۰۰
پایتخت ۲ (۱۳۹۲) پایتخت ۲ (۱۳۹۲) پایتخت ۲ (۱۳۹۲) پایتخت ۲ (۱۳۹۲) پایتخت ۲ (۱۳۹۲) پایتخت ۲ (۱۳۹۲) پایتخت ۲ (۱۳۹۲)
۱۴:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۴:۰۰
دلدادگان (۱۳۹۶) دلدادگان (۱۳۹۶) دلدادگان (۱۳۹۶) دلدادگان (۱۳۹۶) دلدادگان (۱۳۹۶) شاخ به شاخ (۱۳۹۳) دلدادگان (۱۳۹۶)
۱۶:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۶:۰۰
فرمان (۱۳۸۲) فرمان (۱۳۸۲) فرمان (۱۳۸۲) فرمان (۱۳۸۲) فرمان (۱۳۸۲) فرمان (۱۳۸۲) فرمان (۱۳۸۲)
۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰
لطفاً دور نزنیم (۱۳۸۸) لطفاً دور نزنیم (۱۳۸۸) لطفاً دور نزنیم (۱۳۸۸) لطفاً دور نزنیم (۱۳۸۸) لطفاً دور نزنیم (۱۳۸۸) لطفاً دور نزنیم (۱۳۸۸) لطفاً دور نزنیم (۱۳۸۸)
۱۸:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۸:۰۰
سایه همسایه (۱۳۶۴) سایه همسایه (۱۳۶۴) سایه همسایه (۱۳۶۴) سایه همسایه (۱۳۶۴) سایه همسایه (۱۳۶۴) سایه همسایه (۱۳۶۴) سایه همسایه (۱۳۶۴)
۱۹:۰۰ ۱۹:۰۰ ۱۹:۰۰ ۱۹:۰۰ ۱۹:۰۰ ۱۹:۰۰ ۱۹:۰۰
چهار چرخ (۱۳۹۰) چهار چرخ (۱۳۹۰) چهار چرخ (۱۳۹۰) چهار چرخ (۱۳۹۰) چهار چرخ (۱۳۹۰) چهار چرخ (۱۳۹۰) چهار چرخ (۱۳۹۰)
۲۰:۰۰ ۲۰:۰۰ ۲۰:۰۰ ۲۰:۰۰ ۲۰:۰۰ ۲۰:۰۰ ۲۰:۰۰
دلنوازان 1 (۱۳۸۸) دلنوازان 1 (۱۳۸۸) دلنوازان 1 (۱۳۸۸) دلنوازان 1 (۱۳۸۸) دلنوازان 1 (۱۳۸۸) دلنوازان 1 (۱۳۸۸) دلنوازان 1 (۱۳۸۸)
۲۱:۰۰ ۲۱:۰۰ ۲۱:۰۰ ۲۱:۰۰ ۲۱:۰۰ ۲۱:۰۰ ۲۱:۰۰
پایتخت ۲ (۱۳۹۲) پایتخت ۲ (۱۳۹۲) پایتخت ۲ (۱۳۹۲) پایتخت ۲ (۱۳۹۲) پایتخت ۲ (۱۳۹۲) پایتخت ۲ (۱۳۹۲) پایتخت ۲ (۱۳۹۲)
۲۲:۰۰ ۲۲:۰۰ ۲۲:۰۰ ۲۲:۰۰ ۲۲:۰۰ ۲۲:۰۰ ۲۲:۰۰
دلدادگان (۱۳۹۶) دلدادگان (۱۳۹۶) دلدادگان (۱۳۹۶) دلدادگان (۱۳۹۶) دلدادگان (۱۳۹۶) دلدادگان (۱۳۹۶) شاخ به شاخ (۱۳۹۳)

فرکانس دریافت امواج شبکه آی فیلم

یامال ۴۰۲ ۱۱۱۰۶ افقی ۳۰۰۰۰ (SD)
بدر ۵ ۱۱۸۸۱ افقی ۲۷۵۰۰ (SD)
بدر ۵ ۱۲۲۸۴ عمودی ۳۰۰۰۰ (SD)
بدر ۵ ۱۲۲۶۵ افقی ۳۰۰۰۰ (HD HEVC)
اینتل‌ست ۳۹ ۱۱۵۵۵ عمودی ۳۰۰۰۰ (SD)
نایل‌ست ۱۱۹۰۰ عمودی ۲۷۵۰۰ (HD)
اینتل‌ست ۳۹ ۱۰۹۷۱ عمودی ۶۲۰۰ (HD)

Saberjms

صابر جمشیددوست هستم، بیش از 3 سال است که در فضای دیجیتال فعالم و احساس می‌کنم در این مسیر اندکی بهینه‌سازی موتورهای جستجو (SEO) را می‌دانم، اندکی بازاریابی محتوا می‌دانم و بینهایت به دنیای وب‌مستری علاقمندم.

نوشته های مشابه

‫41 دیدگاه ها

 1. چیزی به اسم نظم ومقررات توشبکه آی فیلم انگلیسی وجودنداره!یواش یواش داره مثل شبکه4سیمامخاطباشوازدست میده چون نه جدول پخش داره نه اپلیکیشنی داره که حداقل کارکنه.تکراروپخش سریالاشم که اصلامعلوم نیست چی به چیه!؟مثلاسریال طنز۴×۳ساعت۲۱و۳۰دقیقه شب پخش میشدپ۱۸و۳۰روزبعدتکرارمیشد.فقط دوبارتکرارشودیدم بعددیگه۱۸و۳۰پخش نشدهیچ اطلاع رسانی هم بابتش به مردم نکردن!چندقسمتش گذشته یه بارپخش میشه یه بارنمیشه!!!بی نهایت بی نظم وانضباط هستش این شبکه!!!!!

 2. سلام،ممنون از شبکه خوب آی فیلم لطفاً سریال حس ششم هم پخش کنید،ضمنا سریال پایتخت اگه صدبار دیگه هم پخش بشه بازم کمه

 3. سریال خروس _سریال چشم های آبی زهرا و سریال لیسانس ه ها در زمستان وسریال خانه به دوش در ماه رمضان ۱۴۰۳ پخش شود من دعاتون بکونم

 4. لطفا سریال چشم های ابی زهرا را پخش کنید در باره فلسطین ودر ماه رمضان کریم سریال خانه به دوش پخش کنید

 5. لطفا بعداز سریال توطئه فامیلی سریال پروانه راپخش کنید

  1. چرا سالهای دورازخانه ازسرزمین شمالی آسا داستان زندگی سریالهای ژاپنی دیگر سریال های کره ای عربی ترکیه ای آموزنده کلیداسرار قطره های عبرت قلبهای شگسته و……..پخش نمیکنین

   1. سلام شبکه ای فیلم فقط فیلم و سریال ایرانی پخش میکنه

 6. بعد این همه مدت قراره پایتخت پخش بشه ولی چرا ساعت 21 لطفا ساعت 22 پخش کنید اگه یه نگاه به سایتای دیگ کنید متوجه میشید همه از اینک این سریال ساعت 21 پخش بشه ناراضی هستن

  1. ۷سلام‌ خدمت شما آقای ایرج نوذری روزپدرروبهتون تبریک میگم
   خدا رحمت کنه پدرگرامیتون شما عزیز باشخصیت انرژی مثبت و محترم توانا و ارجمندرا قرین رحمت کنه شما زنده باشین چرا راستی فیلم بازی نمیکنین؟

 7. شب شما هم بخیر. اسم من فرهاد غفارزاده است. من ساکن شهرک اندیشه تبریز هستم. من از شما خواهش می کنم که یک نگاهی به سایت خودتان ببیندازید.

 8. پنج شنبه ها که آوای باران رو نشون نمی داد! چی شد این بار نشون دادن؟؟؟

 9. میشه فقط دردسر های عظیم ۲ رو هر روز و هر شب ساعت ۹ بخش کنید

 10. سلام خواهش میکنم خانمای مجری زیاد لبشان را قرمز نکنند خوشمان نمیاد من یکی از مردم آزادی خواه خودتان رازشت نکنید عادی باشید

  1. چطور می تونی به خودت بگی آزادی خواه؟ شما که قصدت سلب آزادی دیگرانه!

  2. تو خوشت نمیاد به دیگران چه ربطی داره اخه خوشت نمیاد نگاه نکن

  3. چرا مجری های خانم آرایش می کنند؟؟
   برای چه کسی آرایش می کنید؟ برا جوانان مجرد؟!!

  4. به تو چه فوضولی
   این چه ربطی به تو داره
   هرکی هر جوری بخواد باشه
   هست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
error: متاسفانه امکان راست کلیک وجود ندارد!